pijl links rood
Praktijkinformatie

Tarieven & verwijzingen

Vrije tarieven fysiotherapie 2024

Als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, hanteren wij de volgende vrije tarieven in 2024

 • Code 1000 Zitting fysiotherapie € 45,00
 • Code 1864 Intake en onderzoek € 61,00
 • Code 1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 61,00
 • Code 1600 Zitting bekkenfysiotherapie € 61,00
 • Code 1750 Zitting psychosomatische fysiotherapie € 61,00
 • Code 1200 Manueel therapie € 61,00
 • Code 1500 Zitting oedeemtherapie € 61,00
 • Toeslag voor behandeling aan huis € 25,00
 • Niet nagekomen afspraak € 37,00
 • Code 1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (incl. rapportage) € 89,00
 • Code 1920 telefonisch consult (15 min. max) € 25,00

Tarieven acupunctuur 2024

 • Eerste consult € 79,00
 • Vervolgbehandeling € 59,00 per zitting

Trainingstarieven 2024

 • 10 Rittenkaart € 75,00
 • 1 maand onbeperkt trainen € 38,00
 • 3 maanden onbeperkt trainen € 90,00

In 2024 hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

In 2024 hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wij zijn het namelijk niet eens met de eisen die verzekeraars aan de fysiotherapeuten stellen.
We zijn ook niet tevreden over de tarieven die zij betalen. Deze tarieven blijven ver achter bij het kostentarief dat is berekend door een onafhankelijke partij.

SFR Beweegt heeft in 2024 contracten met de volgende verzekeraars :

 • Achmea-groep
 • VGZ-groep
 • Menzis-groep
 • DSW-groep
 • ASR-groep
 • ONVZ-groep

SFR Beweegt heeft in 2024 GEEN overeenkomst getekend met:

 • CZ-groep ( CZ, Ohra en Nationale Nederlanden)
 • Zorg en Zekerheid
 • Caresq (toevoegen deze 3)
 • ENO
 • Iptiq

Als u bent verzekerd bij één van de door ons niet gecontracteerde zorgverzekeraars kunt u toch bij ons terecht. Uw verzekeraar vergoedt uw behandeling wel degelijk, geheel of gedeeltelijk,  afhankelijk van uw polis. U krijgt de nota van ons per post of mail. Deze nota betaalt u aan ons. De nota dient u dan zelf bij uw verzekering te declareren. Heeft u een restitutiepolis, dan krijgt u meestal 100% vergoed. Met een naturapolis krijgt u tussen de 60 en 100% van de kosten vergoed.

Tot 1 januari kunt u nog overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Meer informatie kunt u vinden op www.defysiotherapeut.com. Als u vragen heeft over uw polis kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Verwijzingen

Heeft u een verwijzing van een arts nodig voor een behandeling? U kunt altijd bij ons terecht voor een behandeling. Als u aan huis behandeld moet worden, of voor specifieke aandoeningen (vermeldt op de zogeheten ‘chronische lijst’), heeft u wel een verwijzing nodig.