pijl links rood
Praktijkinformatie

Eerste Afspraak

Als u voor de eerste keer een afspraak bij een fysiotherapeut van SFR Beweegt heeft, starten we met een kort intakegesprek. We nemen uw gegevens door en bespreken uw klachten. Dit gesprek is belangrijk om uw klachten goed in beeld te brengen en vast te stellen waarmee en hoe we u het beste kunnen helpen. Meestal vindt er na het gesprek ook lichamelijk onderzoek plaats. Aan de hand van deze gegevens en bevindingen stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. Afhankelijk van uw klacht volgt aansluitend een behandeling. De eerste afspraak duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Voor de eerste afspraak is het belangrijk de volgende zaken mee te nemen:
  • Een verwijsbrief van de arts of specialist (indien nodig)
  • Een geldig legitimatiebewijs (ID, paspoort of rijbewijs)

Bedenk voorafgaand aan de afspraak wat u wilt bespreken met de therapeut. Het kan helpen om dit voor uzelf op te schrijven, zodat u niks vergeet.

Vervolgbehandeling
Er zijn verschillende soorten behandeling mogelijk. Uw therapeut bespreekt met u welke behandelvorm het meest geschikt is voor uw klacht. Bij onze specialisaties vindt u meer informatie over de verschillende vormen van behandeling die SFR Beweegt aanbiedt.
Een vervolgbehandeling duurt ongeveer 30 minuten.