pijl links rood
Nieuwsoverzicht

Fysiotherapie Collectief Amsterdam

Bericht geplaatst op: 
7/10/2021
Dit nieuwsbericht is geplaatst op: 
7/10/2021

FCA, Fysiotherapie Collectief Amsterdam, is een coöperatie van fysiotherapie praktijken in Amsterdam. Met als doel om als collectief aan tafel te komen met de zorgverzekeraar en gemeente. Om zo als specialisten mee te denken over de toekomst van de zorg in Amsterdam. Samenwerken voor betere zorg, voor iedereen.

Ons verhaal

Sinds 4 juli 2019 is FCA een feit. De coöperatie bestaat uit 49 praktijken en is hét platform voor de fysiotherapie in Amsterdam. FCA zet zich in voor het realiseren van specifieke lokale zorg doelen die bijdragen aan het maken van de omslag naar waarde gedreven zorg binnen de fysiotherapie. Hiermee sluit FCA aan op ‘ de juiste zorg op de juiste plek’, de beweging die is ingezet door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

FCA gaat transmurale en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden aan en denkt mee over de toekomst van de zorg in Amsterdam, waarbij het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van kwaliteit van leven onze pijlers zijn.

Wij van SFR Beweegt ondersteunen de visie en missie van FCA en zijn dus ook lid van deze coöperatie. Zie voor meer informatie onze website: fysiotherapiecollectiefamsterdam.nl. Nicole Vijn is mede-oprichter en bestuurslid van het FCA. Het bestuur van de FCA bestaat uit:

Anita Betten - Voorzitter

Maarten Schiffeler - Penningmeester

Daphne Fleming - Secretaris

Nicole Vijn - Algemeen bestuurslid

Op 
August 16, 2021
 geschreven door:

Nicole

Vijn

Werkdagen:
Ma, Di, Woe, Do
Locatie:
Trompenburgstraat 131-133 en Amstelkade 152