pijl links rood
Behandelmethodes

Kinderfysiotherapie

Onze kinderfysiotherapeute is per direct op afspraak elke woensdag aanwezig en klaar is om kinderen te behandelen.

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie. Kinderfysiotherapie richt zich op problemen ten aanzien van het bewegingssysteem en het bewegen van kinderen (0-18 jaar). Wanneer u zich zorgen maakt over de motorische en/of zintuiglijke ontwikkeling van uw kind kunt u met uw vragen terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Bijvoorbeeld kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling, een onhandige motoriek, kinderen die niet goed meekunnen komen met schoolgym en sport, pijnklachten en/of blessures, of kinderen met bijvoorbeeld schrijfproblemen (leesbaarheid en/of pijnklachten in de arm/hand).

Maar ook of kinderen met een chronische ziekte, houdingsafwijkingen, huilbaby’s of kinderen die moeten herstellen na een gebroken been, arm of ander letsel.

Elke leeftijdsgroep heeft haar eigen motorische ontwikkelingsniveau met de daaraan gerelateerde vaardigheden. De therapie wordt in spelvormgegeven, passend bij de leeftijd van het kind. Het moet een uitdagende en motiverende behandeling worden, waarbij het kind zich de vaardigheden eigen maakt.

Redenen waarom een kind door een kinderfysiotherapeut wordt behandeld kunnen o.a. zijn:

Baby’s:

-       Voorkeurshouding

-       Afplatting van schedel

-       huilbaby’s

-       billenschuivers

-       motorische ontwikkelingsachterstand

-       hypo/hypertonie die de ontwikkeling belemmert

Peuters en kleuters:

-       motorische ontwikkelingsachterstand, niet leeftijdsadequaat

-       houterig bewegen

-       tenenlopen

-       angst om te bewegen

-       aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden

-       loopafwijkingen (voeten naar binnen of naar buiten bijvoorbeeld)

Oudere kinderen/tieners:

-       motorische ontwikkelingsachterstand (fijn- of grof motorisch)

-       houdingsafwijkingen

-       sensomotorische problematiek

-       voorbereidende schrijfproblematiek (pengreep, kleuren, knippen)

-       schrijfproblemen (onleesbaar handschrift, pijn in de hand bij schrijven, langzaam schrijven)

-       ademhalingsproblemen

-       pijnklachten in het houdings- of bewegingsapparaat

-       chronisch pijn/vermoeidheid

-       blessures / pijnklachten

Indien u vragen heeft over de motorische ontwikkeling of de houding van uw kind kunt u altijd bij ons terecht voor een intake. Als de fysiotherapie geïndiceerd is, kan de behandeling meteen beginnen. Het onderzoeken behandelplan zal met u en met uw kind besproken worden.

Signaleringslijst voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Op school kunnen kinderen moeite hebben met bijvoorbeeld  de gymnastiek, het knippen en kleuren en het schrijven. Buiten school kunnen er problemen zijn met fietsen en zwemmen.

Bekijk hier de signaleringslijst.

Wie kan mij hiermee helpen?